باید یک چیزی در زندگی آدم باشد. یک چیزی در فکر و ذهن آدم.

چیزی که باعث شود:

  • صبح وقتی از خواب بیدار میشوی، خوشحال باشی که یک روز دیگر را در پیش داری
  • همه‌ی کارها را با علاقه و نشاط انجام دهی
  • همه‌چیز را زیبا ببینی
  • بی‌هیچ بهانه‌ای خدا را شکر کنی
  • با صورت گشاده و بشاش با دیگران روبه‌رو شوی

یک چیز که انتهای دلت را شیرین کند. چیزی که به تو شوق زندگی دهد. چیزی که تو را قادر سازد که سختی‌ها را تحمل کنی بدون آنکه غر بزنی. چیزی که نگذارد جرئت کنی که بپرسی معنی زندگی چیست. چیزی که لحظه لحظه‌ی زندگی را برایت لذت‌بخش کند.

چیزی که زندگی در زمان حال را به تو عطا کند. گذشته را از خاطرت ببرد و آینده را برایت دوست داشتنی ترسیم نماید. چیزی که حال تو را خوب کند و خوب نگه دارد.