چرا بعضیا سعی دارن که زنها رو مثل مردها کنن؟ چرا بعضیا میخوان که زنها مثل مردها تو همه شغلها ورود کنن؟ چرا بعضیا دوست دارن که زنها شبیه مردها بشن یا باشن؟ چرا بعضیا تمایل دارن که به زن و مرد با یک دید نگاه بشه؟

مگه زن و مرد دو جنس متفاوت نیستن (اگه نگیم مخالف)؟ اگه زنها مثل مردها بودن که نیازی به خلقشون نبود! پس حتما چیز دیگه ای هستن.

به نظر من مردها مثل پیچ-گوشتی-ان. با پیچ-گوشنی چی کار میکنن؟ پیچ رو باز و بسته میکنن. اگه دقت کنید معمولا پیچ-گوشتی ها محکم، زمخت و بزرگ هستن. بعضی وقتا حتی ممکنه چکش روی سرشون زده بشه.

اما زنها. زنها مثل فازمترن. دقت کردید؟ فازمترها ظریف، شیشه ای، شکننده و کوچک هستن و البته تو دلشون یه لامپی هست که میتونه روشن بشه.

با فازمتر میشه یه پیج رو باز و بسته کرد. اما آیا فازمتر برای این کار ساخته شده؟ نه.

وظیفه ی زن تأمین معاش نیست (توجه داشته باشید که من فعلا مجردم و بعدا ممکنه نظرم عوض بشه :))

وظیفه ی زن فرزندآوری و تربیت فرزنده.