چند روز پیش تئاتر خشکسالی و دروغ رو از سایت فیلیمو خریدم و دیدم.

خیلی جالب بود. خیلی خنده دار بود. ولی آخرش خیلی تلخ و البته تأثیر گذار بود. دلم واسه میترا سوخت. تأثیرگذار بود.

چند روز قبلش هم تئاتر اسم رو دیدم که اونم به نظرم خوب بود. خنده دار بود. آخرش بد نبود ولی میتونست بهتر باشه.

تئاترهای اجتماعی دوست دارم.

دوست دارم متن های کوتاه بنویسم. حوصله ی متن های بلند رو ندارم.