خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

٦ شرح

پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا

[آری] بی تردید با دشواری آسانی است.

  • پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵