إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا

[آری] بی تردید با دشواری آسانی است.