بعضی روزها٬ صبح که از خواب پا میشم٬ دنیا برام رنگی دیگه‌ست. ازم نپرس چه رنگی؟! :)

اون روز مثلا تصمیم میگیرم که رژیم لاغری رو شروع کنم؛ ولی صبح همون روز بین اجزاء صبحانه چیزی به چشمم میخوره که باعث میشه بی‌خیال رژیم بشم. اون لحظه به خودم میگم: «اشکال نداره عوض‌ش ناهار کمتر میخورم.» ولی عجیب اینجاست که اون روز بیشتر از روزهای دیگه ناهار میخورم. این داستان باقی روز ادامه داره!

حالا برعکس یه روز که صبحانه چنگی به دل نمیزنه٬‌ تو ناهار هم چیزی -دست که چه عرض کنم- شکم آدمو هم نمیگیره! :)

این موضوع تا حد زیادی در مورد خواب هم صدق میکنه. یعنی آدم هرچی بیشتر بخوابه٬ بیشتر میخوابه!