خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

حافظ ۸

جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

از دامن تو دست ندارند عاشقان

پیـراهن صبوری ایشان دریـده ای

  • جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

نظرات  (۲)

):
پاسخ:
:)

منعم مکن از عشق وی ای مفتی زمان، معذور دارمت که تو او را ندیده‌ای

:)

پاسخ:
احسنت
تو او را ندیده‌ای
منعم نکن ولی
:)