خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

لطائف قمشه‌ای؛ عدم تناسب

چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵

دریافت

زمان ۱:۲۵

  • چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵