فیلم Room رو دیدم

قشنگ بود

یه جوریایی شرح حال خودمه اصلا! :)