خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

خالی‌کردن ذهن

یادداشت‌های شخصی

الْحَمْدُ لِلَّهِ

سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶

  • سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶

نظرات  (۱)

  • ....جلیس العقل ....
  • اللهم صل علیه مادامت الارض و السماء و ما تعاقب اللیل و النهار