یادمه یه بار به برادرم گفتم که: زیاد ممکنه پیش بیاد که مثلا یه نفر یه شماره-ای رو اشتباه بگیره. گفت آره. گفتم مثلا هر چند وقت یه-بار اشتباهی شماره-ی تو رو میگیرن؟ فکر کنم گفت سالی مثلا یکی-دو بار. گفتم من تقریبا هر ماه یه نفر(هر ماه یه نفر متفاوت از یه شماره-ی متفاوت موبایل یا شهری) به من زنگ میزنه که شماره رو اشتباهی گرفته! داداشم تعجب کرد.

نمیدونم چرا؟! شمارمم خیلی گِرد (Round) نیست ولی پیش میاد دیگه. اشکال نداره. حداقلش اینکه زندگیمو برای چند لحظه-ی کوتاه هیجان انگیز میکنه :)