امسال هم برای خواندن نماز عید فطر به مصلّی رفتیم. به نظرم در رکعت اول به جای خواندن پنج قنوت، شش قنوت خواندیم. نمی‌دانم دیگران هم، چنین حسی داشتند یا اینکه این فقط یک توهمی بود در ذهن من؟!

اصلا من بعید می‌دانم که تا بِ‌حال، شده باشد که نمازِ عید فطر را درست، صحیح و بی‌عیب و نقص خوانده باشم!

مثلا چند سالی است که می‌گویند نماز عید فطر فقط به امامت نماینده‌ی ولی فقیه صحیح است؛ در صورتی که در گذشته مواردی بود که در یکی از مساجد و به امامتِ شخصی غیر از نماینده‌ی ولی فقیه این نماز را خواندیم و هنوز فکر میکنم این روند ادامه داشته باشد.

همینطور در موارد بسیاری خواندن دعای قنوت با اشتباهاتی ریز یا درشت همراه بوده است.

خدایا می‌دانی که ما امیدمان به فضل و کَرَمِ توست نه به اعمال ناقص خودمان...

 

ای خدای پاک بی انباز و یار          دست گیر و جرم ما را در گذار

یاد ده ما را سخنهای رقیق          که تو را رحم آورد آن ای رفیق

هم دعا از تو، اجابت هم ز تو        ایمنی از تو، مهابت هم ز تو

گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن      مُصلحی تو، ای تو سلطان سخُن

(مولوی)